Производство

Производство и транспорт на готов бетон:

 • готов бетон C16/20 (MB 15)
 • готов бетон C20/25 (MB 20; MB 25)
 • готов бетон C25/30; XC2; S2; Cl 0.20; Dmax= 31.5 mm (MБ 30)
 • готов бетон C25/30; XC2; S3; Cl 0.20; Dmax= 31.5 mm (MБ 30 - пумпан)
 • готов бетон C30/37; XF1; S3; Cl 0.20; Dmax= 31.5 mm (MB 40 – пумпан, М100)

Производство и транспорт на бетонски цевки:

 • Ф300 (внатрешен дијаметар 30см, должина 1м)
 • Ф400 (внатрешен дијаметар 40см, должина 1м)
 • Ф500 (внатрешен дијаметар 50см, должина 1м)
 • Ф600 (внатрешен дијаметар 60см, должина 1м)
 • Ф800 (внатрешен дијаметар 80см, должина 1м)

Производство и транспорт на бетонски блок:

 • 12/20/40
 • 20/20/40
 • 25/20/40

Производство и транспорт на бетонски рабник/ивичњак:

 • 18/24/80